Metodická rada RC ASPV Brno - město z. s.

Zasedání Metodické Rady 

   probíhá na  google meets dle e-mailového upřesnění

 

Hlavní úkoly metodické rady

Metodická rada RC ASPV Brno - město je  uskupením delegovaných zástupců všech tělovýchovných jednot. Dle svého zaměření jsou rozděleni do jednotlivých komisí.

Hlavním úkolem MR je příprava akcí pořádaných přímo RC nebo v jeho kooperaci. Zabezpečení těchto akcí po ekonomické, organizační a personální stránce.

Dnem 14.12.2015 se RC SPV Brno-město stává zapsaným spolkem (s používání zkratky z. s.) podle NOZ. Informace ze spolkového rejstříku.

 

Předsedkyně metodické rady            Eva Jalovecká

Zástupce předsedkyně                      Ing. Jarmila Křístková

Složení komisí:

Zápisy z metodické rady:    

     8.1.2020, 5.2.2020, 11.3.2020, 15.4.2020, 29.4.2020, 13.5.2020, 24.6.2020, 25.8.2020, 16.9.2020, 7.10.2020, 23.11.2020, 9.12.2020, 17.1.2021, 24.1.2021, 14.3.21, 18.4.2021, 3.6.2021, 15.9.2021, 6.10.2021, 14.11.2021, 15.12.2021, 12.1.2022, 20.2.2022, 13.3.2022, 3.4.2022, 29.1.2023, 19.2.2023, 3.1.2024, 14.2.2024, 3.3.2024    

Komise Vedoucí Členové

Všeobecná gymnastika (VG)

Soňa Procházková

Ing.Kamila Vymazalová, Ing. Jarmila Křístková

Hudebně pohybové (HPF)

Mgr.Adriana Spilková

RNDr.Jana Zapletalová,CSc., Ing. Petr Odstrčil 

Rekreační sporty (RS)

Ing. Zdena Všetičková

Zdena Máchalová, Eva Holoubková

Zdravotní  tělesná výchova (ZdTv)

Senioři

Milada Hanáková

Marie Konečná, Emílie Balabánová, Ivanka Krejčová

Cvičení a pobyt v přírodě (CPP)

František Ruský

 Jitka Paulíková

Počtářská komise

prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc.

Ing.Jiří Jalovecký

   
Přístup k interním dokumentům mají jen členové metodické rady RC

Aktualizováno 17.03.2024