Rada RC (dříve výkonný výbor)

Na Valné hromadě 20. 2. 2013 byl zvolen nový výkonný výbor RC ASPV Brno-město, 

který na svém prvním zasedání zvolil předsedu a další činovníky VV.

Složení:

prof. Ing. Rudolf JALOVECKÝ, CSc. -statutární zástupce

- předseda RC

e-mail: predseda@rcbrnomesto.cz

tel: 603 258 609  

Soňa PROCHÁZKOVÁ -statutární zástupce

- sekretář RC

e-mail: prochazkova.sona@volny.cz 

tel: 721 868 221 

Eva JALOVECKÁ

- předseda MR RC

e-mail: metrada@rcbrnomesto.cz

tel: 603 553 997

Marie KONEČNÁ -statutární zástupce

- hospodář RC

e-mail: majka.konecna@email.cz

tel, 723 913 640

Ivanka KREJČOVÁ

- člen 

e-mail: ivkrejcova@seznam.cz 

tel: 732 514 689

Ing. Jarmila KŘÍSTKOVÁ

 - člen

e-mail: jarka.kristkova@gmail.com

tel: 737 609 462

Milada HANÁKOVÁ

 - člen

e-mail: milahanak17@seznam.cz  

tel: 728 365 187 

Současně byla zvolena i nová revizní komise RC ASPV Brno-město

Revizní komise:

    

František RUSKÝ

tel: 737 603 582

e-mail: janaruska@seznam.cz   

   

Ea HOLOUBKOVÁ

 

e-mail: dumsporrtu@caspv.cz 

   

Allena ČUPEROVÁ

 


Výkonný výbor pravidelně zasedá 1x za měsíc vždy po konání Metodické rady. 

Přístup k zápisům a interním dokumentům mají jen členové Rady RC. 


Aktualizováno 17.03.2024